Unilever varnar sociala medier för att inte göra tillräckligt

Under IABs konferens i Kalifornien levererade Unilevers CMO Keith Weed ett varningens ord till sociala medier. Han menade att 2018 antingen kommer bli et år av “techlash” eller ett år av “trust”. Om inte sociala medier lyckas återvinna förtroende i samhället kommer de få inte bara politiska konsekvenser, utan även kommersiella. Talet har uppfattats som mer eller mindre direkt kritik mot både Facebook och Google.

Det var under gårdagens IAB-konferens som Weed klev upp i talarstolen och höll ett tal fyllt av både löften och hot. Unilever, som en av världens största konsumentvaruföretag, måste ta sitt ansvar menar han och säger “Det är kritiskt att vårt varumärke finns inte bara i en säker miljö, utan även i en lämplig miljö”. Med det menar han att Unilever som företag inte längre kommer att göra reklam i kanaler som inte på ett positivt sätt bidrar till samhället.

I sitt tal gav han dessutom tre löften för Unilevers arbete under 2018:
1. Unilever kommer inte att investera i plattformar som inte skyddar våra barn och som skapar splittring i samhället samt sprider ilska och hat. De kommer enbart att investera i ansvarstagande plattformar som avser ha en positiv inverkan på samhället.
2. Unilever kommer att fokusera på ansvarstagande innehåll, vilket bland annat innebär att kämpa mot känsttereotyper genom bland annat kampanjerna #SeeHer och #Unstereotype.
3. Unilever kommer att agera tillsammans med aktörer som jobbar för en “ansvarsfull insfrastruktur”. Med det menar Weed företag som jobbar för att skapa standardiserade mätmetoder och förbättra kundupplevelsen.

Mot bakgrund av den kritik som förra året riktades mot både Facebook och Google gällande transparens, varumärkessäkerhet och jämförbarhet av mätdata har Weeds tal uppfattats som en tydlig markering mot de två internetjättarna. En talesperson på Facebook säger dock att de stödjer Unilevers ställningstagande och arbetar nära tillsammans med dem.

Enligt Weed kommer 2018 att vara ett kritiskt år för sociala medier. De måste “bygga ett socialt ansvar”, både för användarnas och för företagens skull. Unilever meddelar samtidigt att man är beredd att jobba tillsammans med aktörer för att bidra till ett bättre samhälle.

Samtidigt pratar Weed om ett nyligen startat samarbete med IBM, där Unilever håller på att undersöka hur blockchain-tekniken kan användas för att stoppa annonsfusk. Tidningen Techcrunch frågar sig på vilket sätt blockchains skulle kunna stoppa annonsfusk, och menar att Unilevers experiment på detta område visar på hur skadat förtroendet för annonsmarknaden är. Dock kvarstår faktum att det finns mycket att göra i fråga om annonsteknik, transparens och enhetliga mätmetoder. Förhoppningsvis finns det nu ett flertal olika initiativ som adresserar dessa problem. Men vi väntar med spänning på vad 2018 kommer att föra med sig, både för annonsmarknaden i allmänhet och de sociala medierna i synnerhet.