Ungdomar föredrar andra sociala medier före Facebook

En ny studie avslöjar vilka sociala medier som ungdomar föredrar över andra. Om du tror att Facebook är störst så har du fel.

En undersökning från företaget Piper Jaffray visar att en tredjedel av alla amerikanska ungdomar angav att Instagram är deras viktigaste sociala nätverk. På andra plats kom Twitter, som 20 procent av ungdomarna angav som den viktigaste, följt av Snapchat med 19 procent.

Ungdomar_medier
Bild: Piper Jaffray

Endast 15 procent av ungdomarna i undersökningen sade att Facebook toppade listan, vilket är en klar försämring jämfört med tidigare år. Vi vuxna har helt enkelt skrämt bort ungdomarna.

Men för att röra till det lite så  finns det andra studier som pekar på motsatta siffror. En undersökning som utgavs av Pew Research Internet Project i våras fann att 41 procent av amerikanska ungdomar, 13-17 år, besökte Facebook mest frekvent, följt av Instagram, 20 procent och Snapchat 11 procent.

Allt är ännu inte givet vad ungdomarna gillar idag. Kanske för att trender i ungdomsvärlden förändras så snabbt. Ena stunden är Facebook inne och andra stunden tok-ute.