Unga tycker till om sina uppkopplade liv

Åtta av tio unga tänker på hur de använder uppkopplade produkter och hur det påverkar dem.

Hälften anser att det bästa med att vara uppkopplad är att lära sig saker och att träffa folk men att nackdelen är att man blir stillasittande och sover sämre. Fyra av fem anser att de själva bär det största ansvaret för hur de använder tekniken, men många vill ha vägledning. Det visar en ny undersökning från Fryshuset, Ungdomar.se och Samsung.

Uppkopplade enheter och Internet innebär många möjligheter för ungdomar i dag, samtidigt funderar många över hur den ökade teknikanvändningen påverkar deras välmående. Åtta av tio ungdomar (79%) tänker ofta eller ibland på hur de använder uppkopplade produkter och hur det påverkar dem. Det visar den nya rapporten ”Mitt uppkopplade liv” som bygger på en undersökning med 1 073 ungdomar i åldrarna 13–25 gjord av Fryshuset via verksamheten Ungdomar.se i samarbete med Samsung.

Unga upplever många positiva effekter med det uppkopplade livet men också en del negativa

Hälften av ungdomarna spenderar mer än 5 timmar per dag vid skärmen. 53% anser att det bästa med att vara uppkopplad är att lära sig saker och 50% att man träffar folk. Över hälften av ungdomarna (53%) menar att deras möjlighet att påverka samhället och göra sin röst hörd blir bättre av det uppkopplade livet. Det finns en tendens att värdera sin tid framför skärmen som produktiv eller icke produktiv, där unga menar att den produktiva tiden gärna får öka men att ”slöscrollandet” bör minska. I en flervalsfråga anger 61% att det negativa är att man blir stillasittande av det uppkopplade livet och 52% att deras sömn blir sämre. 47% anger att de vill lägga mer tid på skolarbeten och 43% mindre tid på sociala medier.

Unga tar stort eget ansvar för sitt uppkopplade liv men vill ha mer vägledning

Åtta av tio unga (80%) anser att de själva bär det största ansvaret för att förbättra sitt uppkopplade liv och hur de använder tekniken.

För att vår uppkopplade tillvaro ska vara givande och utvecklande är det viktigt att de som använder uppkopplade produkter mest får vara de som sätter agendan. I rapporten ser vi att de unga har bättre koll på hur de spenderar sin uppkopplade tid än vad vi vuxna tror och att de anser att individer, skola, företag och offentliga sektorn ska samverka för att möta deras behov av uppkopplade produkter och tjänster, säger Alice Bulukin på Ungdomar.se.

Även om unga tar stort eget ansvar uppger de att andra aktörer i samhället, exempelvis föräldrar, förebilder och företag, också har ett ansvar.

Digitaliseringen går framåt snabbt i vårt samhälle och påverkar oss alla. Unga är medvetna och tar stort eget ansvar för hur de använder och påverkas av uppkopplad teknologi. Varje dag använder miljontals människor våra produkter och tjänster och Samsung ser det som vårt ansvar att lyssna på ungas behov och utmaningar. Genom samarbetet med Fryshuset via Ungdomar.se vill vi bidra till ökad förståelse och kunskap om hur vi tillsammans kan skapa dialog, verktyg och lösningar för ett hållbart och hälsosamt uppkopplat liv, säger Elin Wallberg, Corporate Citizenship & Partnerships Manager på Samsung Electronics Nordic.

Rapportens och undersökningens resultat i korthet:

På flervalsfrågan om vad det bästa med att vara uppkopplad är svarar 53% att man lär sig saker, 50% att man träffar folk, 48% att man aldrig behöver ha tråkigt, 45% att man blir inspirerad och 42% att det är ett sätt att fly den fysiska världen.
På flervalsfrågan om vad som är det sämsta med att vara uppkopplad svarar 61% att man blir stillasittande, 52% att man sover sämre, 44% att man blir osocial, 31% att man presterar sämre i skolan och 31% svarar att man får sämre självkänsla.
80% anser att man själv bär det största ansvaret för att förändra och förbättra det uppkopplade livet, följt av sociala medie-företag (32%), influencers och andra förebilder (27%), föräldrar (27%), företag som säljer uppkopplade produkter (22%) och skolan (21%).
53% önskar att samhället (skola, politik, media, föräldrar, näringsliv) gjorde mer för att förbättra det uppkopplade livet.
För att förbättra den uppkopplade tillvaron anser 44% att bestämd skärmtid är ett alternativ. 30% tycker att det borde informeras mer i skolan och 23% anser att föräldrarna borde bli mer aktiva och intresserade.

Läs den fullständiga rapporten här.