Unga mest mottagliga för annonser på nätet

Generation Z, personer födda från mitten av 90-talet och framåt, är den mest mottagliga åldersgruppen för annonser på internet. Samtidigt är baby boomer-generationen den mest skeptiska till företagens hantering av data. Det visar en ny undersökning från Adobe.

Den första generationen att växa upp med internet, dagens unga upp till 23 års ålder, kallas ibland för generation Z. En ny konsumentundersökning från Adobe visar nu att åldersgruppen är den mest mottagliga för all typ av påverkan på internet – oavsett om det rör sig om annonser, nyheter, influencers eller vänners agerande. Exempelvis uppger 52 procent av de unga att de regelbundet interagerar med företag som lägger ut annonser på internet, vilket kan jämföras med ett snitt på 30 procent för övriga åldersgrupper.

När det kommer till förtroende för företags datahantering går en tydlig skiljelinje mellan så kallade ”baby boomers” (personer födda 1946-1964) och de yngre generationerna. Andelen som litar på företagens datahantering är relativt likvärdig mellan generation Z (28 procent), generation Y eller ”millennials” födda 1977-1995 (26 procent) och generation X födda mellan 1965-1976 (27 procent). Av respondenterna i baby boomer-generationen uppger däremot endast 17 procent att de litar på företagen. I utbyte mot rabattkoder kan dock 73 procent av dem tänka sig att dela med sig av data, vilket är en siffra som är högre än för någon annan åldersgrupp.

Generation Z är den mest positivt inställda till att dela med sig av data för att få en personlig, skräddarsydd användarupplevelse (28 procent), vilket kan jämföras med 20 procent för millennials, 14 procent för generation X och 8 procent för baby boomers.

Undersökningen genomfördes av Advansis på uppdrag av Adobe under perioden 24-30 juli i år. 1214 konsumenter i England mellan 18 och 75 år deltog i undersökningen.