Unga har lägre tilltro till mätningar

Närmare 60% av de som inte litar på dagens sätt att mäta reklam och kampanjer är under 30 år visar en ny studie. De tror heller inte att viewability är ett relevant mått.
Det är företaget Morar Consulting, på uppdrag av insiktsföretaget Turn Marketing Platform som genomfört studien. 218 personer anställda på brittiska mediebyråer fick svara på frågor kring annonsmätningar, vad som är viktigt att undersöka och hur de fördelar reklambudgeten. Studien visar att det finns stora skillnader i hur unga svarar jämfört med äldre generationer.
Resultatet visar att 48% av respondenterna anser att viewability är ett bra mått att få från publicister. Den siffran sjunker till 28% för de som är under 30, vilket indikerar att det är andra mätvärden som är relevanta för dessa unga medieköpare. Det ser liknande ut för oron kring annonsbedrägeri i fråga om video. I gruppen generellt menar 65% att det är något de oroar sig för, men det är bara 24% som ser det som ett stort problem.
Det som däremot anses vara viktigare än viewability generellt är kontext och kvalitet (62%) och bra mätvärden för målgrupper (56%). Det tyder med andra ord på att medieköpare börjar bli mer noga med var och för vem deras annonser är synliga, och att kvalitet börjar bli viktigare än kvantitet. Effekten av det är sannolikt att annonser blir mer riktade och når ett mindre antal personer men har större inverkan. Det är något som både annonsörer och konsumenter kan vinna på då kampanjer kan hållas mindre, men få samma eller bättre effekt än tidigare samtidigt som konsumenterna slipper se annonser som inte är anpassade för dem.
Paul Alfieri, chef på Turn Marketing Platform, kommenterar skillnaderna mellan generationer: ”Skillnaderna bevisar inte att en generation har rätt och den andra fel. Där den ena gruppen har vuxit upp i den digitala världen och utmanar rådande mätningar, har den andra gruppen själva upplevt uppkomsten och förändringen av TV”. Det går med andra ord inte att hävda att de som är under 30 har rätt, men det är säkert att säga att i takt med att åren går så kommer deras åsikter och värderingar att ta allt mer plats.
Men som alla branscher som är stadda i kraftig förändring så kommer gamla sanningar att utmanas, och nya företeelser att bli viktigare. Devisen ”syns du inte så finns du inte” kommer kanske snart ändras till ”om inte rätt personer ser dig så finns du inte”, en devis som redan idag till viss del är sann.