Unga filmar och delar sin vardag

En knapp femtedel av Sveriges 9-99-åringar brukar göra egna filmer som de sedan delar med andra via sociala medier. Filmerna handlar vanligen om den egna vardagen och visar oftast filmaren själv eller filmarens kompisar. Det framgår av en ny rapport från MMS.

Vem/vilka eller vad syns mest i filmen du filmade och delade senaste gången?
Du själv 41%
Kompisar 32%
Djur 14%
Syskon föräldrar 4%
Dina barn 3%

Tabellen visar vilka motiv som är vanligast att filma bland dem som filmat och delat det senaste dygnet. Källa MMS Trend & Tema Filma och dela.

Den överlägset vanligaste tjänsten för att filma och dela är Snapchat, följt av Facebook, Instagram och YouTube.

De flesta filmar och delar för att de gillar när andra ser och kommenterar filmen. Bara ett par procent filmar och delar för att de vill lära ut, eller marknadsföra något.

De som filmar och delar är ofta unga. Medianåldern bland dem som filmar och delar dagligen är 20 år och för dem som filmar och delar någon gång i veckan är medianåldern 23 år. Det är också vanligare att tjejer filmar och delar än att killar gör det.

– Vi kan se att de som filmar och delar även tittar mer på annan rörlig bild på nätet än genomsnittet. Det gäller oavsett vilken typ av tjänst vi jämför med. YouTube är i särklass störst bland dem som filmar och delar dagligen, med en dygnsräckvidd på nästan 90 procent, säger MMS VD Magnus Anshelm.

Resultaten bygger på 3000 telefonintervjuer i åldersspannet 9-99 år som genomfördes av Ipsos under augusti-oktober 2016.