Unga bättre på att tolerera reklam

Till motsats från vad många tror är unga bättre på att tolerera reklam, speciellt på streamingtjänster.

I en studie, genomförd av Deloitte, med 2.000 konsumenter i USA visar resultatet att den yngre generationen, Generation Z och Millennials, bättre på att hantera reklam jämfört med Baby Boomers och äldre.

Toleransen mot reklam är till och med högre bland yngre när det kommer till live-streaming. Nära 11 minuter per timme tycker generation Z är helt okej, enligt studien. Äldre tittar tycker att 7 minuter räcker.

Totalt sätter anser alla att max 13 procent av den tittande tiden kan vara reklam.