Undersökningsorganisationerna ger råd till EU om publikmätningar

Nu går undersökningsorganisationerna EFAMRO, ESOMAR och AGOF ihop med tre radio- och TV-organisationer för att kunna ge råd till EU om hur mätningar och undersökningar ska ske i framtiden.
EU håller på med stora reformer kring medborgarnas rättigheter kring privatliv, undersökningar och närvaro på internet. Några av dessa är GDPR och ePrivate Directive som kommer att reglera hur data hanteras. Detta har uppmärksammats av flera organisationer som försörjer sig på att genomföra mätningar, eller är beroende av resultatet av dessa mätningar.
Därför skapas nu ”Coalition for Audience Measurement”, som består av sex olika organisationer och syftar till att stödja EU i de nya reformerna. I koalitionen ingår:
European Federation of Market Research Associations (EFAMRO)
European Society for Opinion and Marketing Research (ESOMAR)
Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (AGOF, en tyska organisation för att genomföra publikmätningar online)
European Broadcasting Union (EBU)
News Media Europe
World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA)
Koalitionen syftar till att ge information om publikmätningar, och det värde dessa mätningar ger till såväl samhället som publicisterna. I ett gemensamt uttalande menar koalitionen att de vill säkerställa att lagstiftare skapar rättvisa konkurrensförutsättningar genom att exempelvis ta bort ”artificiella distinktioner mellan så kallade förstahands och tredjehands leverantörer”. De vill även att EU och lagarna ska använda ett språk som på ett bra sätt reflekterar spridningen i tjänsteleverantörer som använder sig av publikmätningar.
Organisationerna upptäckte att det inom EU fanns mycket låg kunskap om vad publikmätningar är, hur de genomförs samt vilka skyddsfunktioner som redan finns på plats, och framför allt saknades kunskap om den betydelse som publikmätningar har för hela mediasektorn. Detta innebar att det fanns stora risker när lagstiftarna nu är i färd att fatta beslut om hur data ska samlas in, hanteras och vem som får tillgång till den.
Nicola Frank, chef för European Affairs på EBU menar att ”Vi behöver ett fullt fungerande regelverk kring dataskydd på EU-nivå som tar hänsyn till slutkundernas privatliv och vad som är teknologiskt möjligt”.
Det hela handlar helt enkelt om att undersökningsföretagen måste kunna göra sitt jobb, för att mediaföretagen ska kunna få de data de behöver för att fortsätta bedriva sin verksamhet. Samtidigt som medborgarnas privatliv och integritet respekteras. Men lagarna måste utvecklas i samråd med de olika aktörerna, något som nu förenklas genom de nya koalitionen.
Du kan läsa mer om organisationerna i koalitionen på deras respektive hemsidor:
ESOMAR
EFAMRO
AGOF
EBU
News Media Europe
WAN-IFRA