Undersökningsmarknaden visar högst tillväxt på sex år

Inte sedan 2010 har den globala tillväxten på undersökningsmarknaden varit så stor som 2016. De största marknaderna är fortfarande USA, England och Tyskland, medan Afrika var den region som visade på högst tillväxt och Japan har gått om Kina på den Sydostasiatiska marknaden. Allt enligt ESOMARs årliga rapport.
Den globala omsättningen på undersökningsmarknaden uppgick 2016 till 44,5 miljarder dollar (353 miljarder kronor), en ökning med 2,3 % efter korrigering för inflation. Det är den årliga rapporten ”Global Market Research Report” från det internationella organisationen ESOMAR. Om man dessutom lägger till nyare undersökningsmetoder såsom dataanalys uppgår omsättningen till hela 71,5 miljarder dollar.
Usa fortsätter att vara den utan tvekan största marknaden med 44 % av omsättningen, de industrier som omsatte mest var ”media och underhållning” (25 %), tätt följt av läkemedelsindustrin (21 %) och konsumtionsvaror på 16 %. På världens näst största marknad, England, var däremot konsumentvaror den industri som omsatte mest (30 %), medan myndighets- och välgörenhetsorganisationer kom på andra plats (14 %).
Det är Nielsen som är det absolut största undersökningsföretaget, nästan dubbelt så stort som andraplatstagaren QuintilesIMS. Tillsammans omsatte de tio största företagen nästan hälften (47 %) av den totala omsättningen. (Se listan nedan).
Trots kända händelser såsom GDPR och ”Do Not Call List” i USA och England beräknas marknaden öka ytterligare under 2017. Dock kommer dessa båda händelser, och sannolikt även det nya e-Privacy direktivet att påverka hur undersökningar genomförs och hur företag agerar.
De snabbast växande undersökningsområdena var undersökningar i sociala medier samt online analytics, som ökade med 5 % respektive 8 % från föregående år. Sannolikt är detta områden som kommer att fortsätta växa i takt med att människor spenderar mer tid och genomför mer avancerade transaktioner och aktiviteter på nätet.

Ranking Företag Omsättning ($ m)
1 The Nielsen Company 6,309
2 QuintilesIMS 3,301
3 Kantar 2,255
4 Gartner Inc 2,445
5 Ipsos SA 1,783
6 GfK 1,500
7 IRi 1,027
8 Westat Inc 512
9 Dunhumby Ltd 429
10 Intage Inc 47