Undersökningsjätten Nepa får ny VD för sin brittiska avdelning

Lindsay Parry (f.d. Cowan), som tidigare varit verksam på ledande positioner inom bland andra Ipsos och TNS, innan hon för mindre än ett år sedan började som ansvarig för försäljningsstrategi och kundinsikter på Nepa. Nu tillträder hon alltså som ny VD för NEPA UK, som en del av företagets satsning på Storbritannien.

Lindsay Parry tar över efter Johnny Caldwell, som lämnade Nepa UK för någon månad i samband med att det företaget gick över till att bli ett helägt dotterbolag till Nepa, vars huvudkontor ligger i Stockholm.

Parry kommer att ansvara för att lansera ActionHub, en plattform som samkör beteendedata med konsumentfeedback. Målet är att Nepas kunder ska kunna omvandla konsumenternas uttalade och outtalade viljor till finansiella KPI:er.

Läs mer: Jan Scherman till Nepa

Enligt den nya VD själv så är det “en prioriterad uppgift för mig är att hjälpa företag i återförsäljarleden och konsumentvaruföretag att förstå de bakomliggande orsakerna till konsumenternas ständigt växlande köpbeteende. Vad är det som påverkar och slutligen leder till köp i vår digitala värld? Och var ska företagen prioritera sina investeringar?” kan vi läsa i ett pressmeddelande.

Nepa har varit aktivt expanderande på sistone, i synnerhet efter företagets börslansering under våren tidigare i år.