Undersökningsbranschen stabiliserar sig

Den världsomspännande medlemsorganisationen för marknadsundersökare, ESOMAR, har publicerat sin årliga rapport om läget i branschen. Förra årets förväntningar om tillväxt globalt har inte infriats; vi ser istället en hälsosam stabilisering.

På regionnivå händer det däremot intressanta saker. Kina har nu tagit över Japans roll som den största undersökningsmarknaden i Asien. Det är en bit kvar till störst i världen, men känner vi kineserna är det bara en tidsfråga.

Från Brasilien kommer ett gott tecken i och med en tillväxt på 6,6 procent. Vågar vi hoppas på att detta är ett tecken på optimism hos de sydamerikanska företagen och en förövning till större investeringar och därmed nationell tillväxt för det plågade landet?

Största tillväxten ser vi lite oväntat i Mellanöstern, men då ska vi veta att Gulf-staterna räknas dit.

Läs mer: Köp hela rapporten här.