Undersökningsbranschen måste förstå den digitala världen

Vad kommer att hända med marknadsundersökningar när man kan följa användarnas beteenden och fånga deras intressen via data i realtid.

Undersökningsbranschen är under stark omvandling precis som många andra branscher, vissa av deras uppgifter minskar medan vissa saker ökar. Behovet av telefonintervjuer och manuella moment att skapa rapporter minskar, däremot ökar behovet av nya statistiska modeller och UX-design.

Undersökningsbranschen behöver ha mer tech-kunnande och arbeta mer agilt. Med detta följer ökad transparens och samarbete med forskning såväl som digitala och tekniska aktörer.

Det finns två utvecklingsgrenar; den ena handlar om ökat tekniskt innehåll. Digitaliseringen av samhället gör att när vi lever allt större del av vårt liv online lämnar vi spår i form av trafikdata, surfdata som visar vårt beteende där man med hjälp av statistisk metod kan komma långt med att förstå målgrupper. Enkäterna blir därför kortare och mer relevanta. Data integreras i dashboards där man kan följa utvecklingen i realtid.

Den andra utvecklingsgrenen handlar om att förstå data och skapa insikter. Vilka frågor ska vi ställa till den stora flod av data som finns? Hur gör vi den begriplig? Vissa insikter är inbyggda i modellen, som den är t ex i den programmatiska världen.

Digitaliseringen och ökade krav på snabbhet innebär att företag utvecklar sina egna analysavdelningar. Behovet av att komplettera realtidsdata med kvalitativa intervjuer för att kunna förstå sina målgrupper ökar.

Karin Nelsson
INIZIO

Karin Nelson