Undersökningsbolaget Nielsen firar 60 år i Sverige

Under oktober månad firar Nielsen att de haft sin verksamhet 60 år i Sverige.
Dagen kommer bland annat att firas med ett lopp, Run of hope, där Nielsen skänker pengar till barncancerfonden för varje deltagare.
“För att fira våra 60 år i Sverrige arrangerar vi loppet och bjuder alla deltagare på anmälningsavgiften och lägger till 10 kr, så att för varje deltagare skänker Nielsen 60 kr Bland alla deltagare som fullföljer lottar Nielsen ut 10 personer, i vars namn vi donerar ytterligare 600 kr per person.” står det i inbjudan.