Undersökningar via Facebook Messenger genom företaget Upinion

Företaget Upinion lanserade i början av året sin egen meddelandeapp för att hjälpa företag att skicka ut undersökningar till sina kunder. Nu meddelar de att de integreras i Facebook Messenger, och plötsligt är en åttondel av jordens befolkning tillgänglig för undersökningar.
Upinion är ett mjukvaruföretag som skapade en meddelandetjänst för att företag ska kunna ställa frågor och få konversationslika svar genom att chatta med kunderna. Genom den nya integrationen med Facebook Messenger kan företag direkt interagera via Messenger med personer som exempelvis besöker företagets Facebooksida.
Enligt uppgifter från Facebook finns det idag 1,2 miljarder användare på Messenger. Det betyder att ca hälften av Facebooksanvändarna har Messenger, något som är mycket fördelaktigt för företag som vill kunna göra snabba undersökningar bland kunder och besökare.
Upinion tillhandahåller dock bara mjukvaran, inte det analytiska stödet att skapa insikter. De hjälper heller inte till med att ta fram relevanta frågor för att kunna få användbara svar. Sannolikt är detta därför ett effektivt verktyg för undersökningsföretag, eller företag som har ett nära samarbete med undersökningsföretag som besitter expertkompetens kring frågemetodik och statistisk analys.
Det är däremot ingen tvekan om att verktyg som detta är ett effektivt sätt att framtidssäkra sina undersökningar. Att med korta ledtider kunna få en direktkontakt med kunder för att fråga dem om upplevelser eller intressen kring företagets produkter och tjänster kommer bli allt viktigare. Att dessutom göra det via kanaler som känns naturliga för respondenterna kan dessutom öka svarsfrekvensen.