Undersökningar i wifi-nätverk kan utveckla såväl fastighetsägarens erbjudande som annonsaffären och användarupplevelsen

Förra veckan skrev vi om att mjukvaruföretaget Aptilo Networks startar ett samarbete med mät- och analysföretaget Inizio för att kunna genomföra undersökningar i wifi-nätverk. Jag fick sitta ner med Jan Sjönell, medgrundare till Aptilo och Mikael Larsson på Inizio.

Aptilo har sedan mer än 16 år tillbaka jobbat för att utveckla tillgången till trådlösa nätverk genom wifi. Med en bakgrund i telekom-branschen de huvudsakligen agerat genom telekomoperatörer för att tillhandahålla mjukvara som gör det möjligt att hantera wifi-nätverk i publika miljöer.

Läs även: Aptilo och Inizio inleder samarbete kring location based mobile surveys

När en användare kopplar upp sig mot ett publikt nätverk är det nämligen en hel del saker som måste fungera, autentisering av individen, hur länge eller vilken datamängd som är tillgänglig, ska det finnas någon kostnad behäftad med att använda nätverket etc. Aptilo har därför skapat det system som krävs för att kunna hantera alla de olika funktioner och möjligheter som tillhandahållaren av nätverket vill erbjuda användarna. Något som idag används av hundratals olika aktörer världen över, främst telekomoperatörerna men även köpcentrum, flygplatser, hotell och sjukhus.

Inizio å sin sida har sedan 2003 jobbat med analys och undersökningar ur ett digitalt fokus. Genom undersökningar vill de hjälpa företag att skapa affärsnytta utifrån kundernas unika behov och önskemål, något som de framgångsrikt gjort under många år.

Där de som tillhandahållit publika wifi tidigare kunnat ta betalt för tjänsten, har det idag blivit en självklarhet att det gratis ska gå att koppla upp sig. Det innebär därför en kostnad för platsägaren, och även om det går att få viss data genom MAC-adresser och uppkopplingar med exempelvis mailadresser, menar Mikael att det går att få ut mycket mer. Samarbetet mellan de två innebär att platsägare nu har möjlighet att ställa frågor till användarna i utbyte mot att få använda wifi-nätverket. Det innebär att exempelvis ett köpcentrum kan ställa frågor kring annonsering eller vilka typer av butiker som lockar användarna till köpcentret. Genom det går det nu att utöver information som vad, när och var, komplettera denna information med svar på frågorna varför och hur.

Inizio hjälper med andra ord till att ”klä” detta skelett av hårda data med mjuka värden, och på så sätt ge platsägarna ett större värde i utbyte mot wifi-tjänsten. I förlängningen innebär det att de som har wifi-nätverken kan använda denna data för såväl utveckling och värdeökning hos exempelvis butikerna i ett köpcentrum, som annonsörerna på reklamplatser i publika miljöer. Det innebär dessutom en möjlighet att skapa en bättre relation med besökare och användare.
Givetvis kommer de behöva ha individens integritet och GDPR i åtanke, men båda är överens om att det är ett enkelt problem att hantera genom att tydligt informera om vad denna information kommer att användas till. Men allt fler i samhället har börjat förstå att data är en valuta och att deras information går att utbyta mot tjänster, som exempelvis en stabil och bra wifi-uppkoppling.

De två är dessutom unika i världen med denna typ av tjänst. Det finns flera aktörer som jobbar med wifi-analytics, det vill säga att koppla ihop wifi-användare med befintliga hårda data. Men att göra denna typ av totalundersökning direkt i wifi-nätverk är något helt nytt, som dessutom går att kompletteras med information från exempelvis IoT-enheter som också går att koppla ihop med wifi-nätverk säger Jan.

Samarbetet är helt nytt, men båda ser flera olika möjligheter, samt en skalbarhet som gör detta verktyg tillgängligt för ett flertal olika aktörer. Det går även att ställa frågor specifikt när personer identifieras ha passerat en reklamskylt eller en butik, för att få en direktrespons på hur de uppfattar eller upplever vissa delar i det offentliga rummet, något som annars endast är möjligt genom att ha en fysisk person som ställer frågor direkt till individerna.

För såväl Inizio som Aptilo innebär samarbetet flera möjligheter i bådas respektive tjänsteutbud. Just nu håller erbjudandet på att paketeras och efter årsskiftet räknar de med att vara igång med ett antal pilotprojekt.