Undersökning om Sveriges intranät

Svenska intranätansvariga har det minst sagt lite motigt enligt trendrapporten – Hur mår Sveriges intranät?. Man lider av personalbrist och många sitter på äldre versioner av CMS än man önskar, men det blir lite bättre 2015, skriver Web Service Award i sin rapport.

Många intranät har ett otydligt syfte. Det är enbart 71 procent av intranätansvariga som uppger att deras intranät har ett tydligt syfte. Ännu färre, 46 procent, har definierade syften med intranätets olika undersidor. Om man inte vet varför man har sitt intranät eller vad de olika sidor har för syfte hur ska man då kunna mäta och följa upp hur intranätet fungerar?

Intranätansvariga upplever inte heller att deras intranät är prioriterade. Enbart 47 procent tycker att ledningen prioriterar intranät. Intranätansvariga tycker inte heller medarbetarna eller ledningen använder intranätet som tänkt. Enbart 24 procent uppger att medarbetarna använder intranätet i den utsträckning som planerat.

Men det finns ljus! Det sker förändringar på intranäten, t.ex. kommer 29 procent att göra om intranätet helt under 2015 och 39 procent kommer att införa olika sociala funktioner. Det finns även pengar avsatt för detta. 29 procent uppger att de kommer att öka sina investeringarna för intranäten under 2015. Detta innebär att de flesta kommer att öka eller ha samma investeringsutrymme för sitt intranät som tidigare.

Lite mer godis från årets rapport:

– Det är bara 14 procent av intranätansvariga som jobbar heltid med sitt intranät.
– Det är vanligast att flera kan uppdatera innehållet (64 procent).
– Det är vanligt (92 procent) att man kan komma åt intranätet externt.
– 9 procent har mobilanpassat sitt intranät. 5 procent har gjort en app.
– 7 procent tycker att deras intranät är en bra innovationskälla.
– EPiServer är det vanligaste CMS verktyget som används (38 procent).
– 39 procent har haft sin version av CMS i fem år eller mer.
– 59 procent anser att de har ett väl fungerande CMS, jämfört med 62 procent 2013.
– 41 procent tycker att deras intranät har en bra sökfunktion. Enbart 15 procent jobbar aktivt med sökfunktionen.
– 39 procent tycker att deras intranät är anpassat efter medarbetarnas behov.
– Enbart 19 procent jobbar aktivt med att rensa bort gamla texter.
– Bara 30 procent tar hjälp av användarna för att kvalitetssäkra innehållet.
– 41 procent använder sig av Google Analytics för att analysera statistik på intranätet men bara 24 procent har goda kunskaper i verktyget.