Tyska mediekoncernen Axel Springer köper svenska undersökningsföretaget Universum

Det svenska undersökningsföretaget Universum startades 1988, och har sedan dess vuxit till en stor aktör på den svenska marknaden med 180 anställda och en omsättning på 310 miljoner kr. Uppköpet innebär en ny plattform för internationell expansion, och en inte oansenlig intäkt för företagets grundare Lars-Henrik Friis-Molin.

Uppköpet innebär att Universums arbete med att hjälpa företag att bli mer attraktiva som arbetsgivare kommer att integreras med det digitala rekryteringsverktyget Stepstone som ägs av Axel Springer. Det öppnar med andra ord upp för flera möjligheter för företaget att accelerera sin utveckling, både nationellt och internationellt.

Köpesumman är inte offentliggjord, men uppgifter gör gällande att det kan röra sin om ca 500 miljoner kr. För Lars-Henrik Friis-Molin, som äger 70 % av aktierna, innebär det en intäkt på ca 350 miljoner kronor. Även företagets VD Petter Nylander får god avkastning på sitt aktieinnehav, liksom ett flertal andra delägare.

Vad uppköpet innebär för det svenska delen av verksamheten återstår dock att se. Det finns inga uppgifter om hur organisationen kan komma att förändras som en följd av uppköpet.