Orosmoln heter senaste konsumtionsrapporten

Centrum för Konsumtionsvetenskap har släppt sin årliga konsumtionsrapport “Orosmoln”. Forskarna ser flera tecken som tyder på att en lågkonjunktur är på gång i Sverige.

Årets rapport heter ”Orosmoln” och visar att sötebrödsdagarna är över och att svångremmen börjat dras åt i Sverige, säger John Magnus Roos, forskare vid Göteborgs universitet.

Här kan du ladda ned rapporten.

Forskningsrapporten är främst baserad på statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) och från SOM-institutet vid Göteborgs universitet men även från andra myndigheter och forskningsinstitut.

Så här ser man att en lågkonjuktur är på gång

• Färre besök på kvällsrestauranger, barer och pubar.
• Mindre pengar läggs på nöjesrestauranger.
• Mindre pengar spenderas utomlands.
• Mindre pengar spenderas på kläder.
• Färre köp av nya bilar.
• Inköp av möbler och inredning ökar mindre än tidigare år

Men trots allt så ökade den totala konsumtionen i Sverige under 2018. Detta förklaras av att de stora konsumtionskategorierna ”mat” och ”bostad” ökade mer än på länge.

Då ekonomisk oro råder spenderar människor mer på det nödvändiga som mat och bostad, och mindre på det som kan skjutas upp – som ny bil, möbler, kläder, utlandssemester och nöjesrestauranger, säger John Magnus Roos.

Under den globala finanskrisen så minskade aldrig den svenska konsumtionen, något som vi trodde när vi befann oss i krisen. I sviterna av finanskrisen har konsumtionen stimulerats genom låga räntor vilket föranlett att de svenska hushållen idag är kraftigt skuldsatta.

De svenska hushållens höga skuldsättningen gör helt enkelt att Sverige är dåligt rustat för en ny lågkonjunktur, säger John Magnus Roos.

Fakta

• Den totala konsumtionen i Sverige år 2018 var 2 101 miljarder kronor.

• Den kategori som ökade mest var ”kommunikation” – främst kommunikationsutrustning.

• Den svenska konsumtionen har ökat för varje år i över 20 år.

• Antalet tillfällen som svenskar handlar på secondhand går ner.

• Konsumenter som köper mycket på secondhand köper mer av allt.

• Konsumenter som ofta handlar digitalt besöker också köpcentrum oftare.