Twitter vill bli både enklare och mer populär

Twitter vill öka sin popularitet, som varit något vacklande den senaste tiden. Därför lanserar man nu fyra stycken viktiga uppdateringar, som alla ska göra tjänsten enklare och populärare. Inte helt oväntat handlar mycket om modifieringar av teckengränsen.

Utöver att som vi tidigare rapporterat inte längre räkna länkar i mängden tillåtna tecken, så kommer man även att ändra hur vissa bokstäver, siffror symboler och tomrum ska räknas mot de 140 tecken som just nu utgör ett “tweet”.

Läs mer: Twitter kringgår sin egen teckengräns – nu slutar man räkna bilder och länkar som tecken

“Vi utforskar olika vägar för att göra nuvarande användningar enklare och för att tillämpa nya, utan att kompromissa med den unika korthet och hastighet som gör Twitter till den bästa platsen för live-kommentarer, kopplingar och konversationer”, skrev en av Twitters chefer, Todd Sherman.

De fyra förändringarna som man annonserar ska introduceras under de kommande månaderna är:

  1. @namn kommer inte längre räknas i med i svars-tweets
  2. Bilagor räknas inte längre mot tweet-teckenbegränsningen
  3. Användare kommer att kunna “re-tweeta” sig själva (skrev du något viktigt igår? Tweeta via re-tweetknappen igen!)
  4. “.@” kommer inte längre att behövas – Twitter tar bort punktecknet som krav på publika svar på Tweets – nu behöver man alltså inte skriva “.@bartosz [svar]” längre.

Dessa förändringar hoppas man ska snygga till flödet, och förenkla användningen av tjänsten, något som fått viss kritik.

Kommer detta att räcka till för att hålla Twitter levande och öka dess tillväxt?