Twitter smyglanserar räknare för antal lästa tweets

Twitter har smyglanserat en funktion som göra att man kan få reda på hur många som läst en tweet. Enligt en artikel i IDG finns det spridda rapporter på nätet om att så är fallet trots att det ännu inte finns någon officiell information från Twitter om funktionen.

Enligt några Twitteranvändare har mätaren dykt upp i IOS-appen. Den visas strax ovanför verktygsraden, invid antalet retweets och favoritmarkeringar.

För att annars få denna information behöver du använda tredjepartstjänster som kan spåra hur många som läst en tweet. Informationen är avgörande om man vill använda Twitter som marknadsföringskanal.

Dagensanalys.se på Twitter hittar du här:
twitter.com/dagensanalys