Twitter och IBM kramar om varandra

Twitter och IBM har inlett ett samarbete för att hjälpa företag att kunna förstå sina kunder bättre, hur marknaden och trender utvecklar sig. Båda företagen har sedan en längre tid satsat stora resurser på att bli den nya tidens informationscentral hos både små och stora företag.

Samarbetet innebär att Twitter laddar upp delar med sig av sin data till IBMs molnbaserade analystjänst, IBM Watson Analytics. Tjänsten ska ge företag enkel access till bland annat prediktiv data. Om man vill gå djupare i deras data kommer Twitter och IBM erbjuda både beteendedata och intentioner samt skapa skräddarsydda rapporter för företag som är verksamma inom bank, konsument, detaljhandel och resor.

IBMs VD Ginni Rometty säger
“Twitter provides a powerful new lens through which to look at the world – as both a platform for hundreds of millions of consumers and business professionals, and as a synthesizer of trends. This partnership, drawing on IBM’s lcloud-based analytics platform, will help clients enrich business decisions with an entirely new class of data.”