Twitter gör som de andra, och mäter hur många som sett en video

Att kunna se hur många som tittat på ett videoklipp är för många ett viktigt mått. Det ger en möjlighet att jämföra hur väl en video fungerar på olika plattformar, samt se om räckvidden kan behöva en skjuts genom köpt räckvidd. Därför är det glädjande att även Twitter nu hakar på tåget.
Såväl Facebook och Instagram som YouTube visar redan hur många som tittat på ett videoklipp, mätvärden som såväl företag som privatpersoner ser som viktig data. Det ger utöver prestationsmätningar för olika plattformar även en fingervisning om hur stor plattformen är för rörlig bild. Att Twitter nu också börjar visa antal gånger en video setts är det därför många som väntat på.
Microbloggen har det senaste året jobbar hårt på att positionera sig som en plattform för rörlig bild, och bland annat har deras videoannonsering visat på mycket positiva effekter. När Facebook började visa antalet gånger en video setts ökade engagemanget bland företag som genast började skapa videor både för inlägg och annonser på plattformen. Twitter hoppas givetvis på liknande effekter, men det förutsätter att tittandet är konkurrensmässigt jämfört med de övriga plattformarna. Annars finns risken att företag istället drar tillbaka sina videosatsningar på microbloggen.
Vad som däremot kan göra det hela trickigare är att de olika plattformarna använder olika sätt att mäta när en video tittats på. Twitter har valt att följa Media Ratings Councils rekommenddationer om att en video räknas efter 2 sekunder när minst 50% av bilden varit synlig på skärmen. Facebook och Instagram å sin sida räknar en video efter tre sekunder, oavsett hur mycket av videon som är synlig. YouTube har en tredje standard, där en video räknas först efter att minst 30 sekunder eller hälften av videon visats (vilket som kommer först).
Alla plattformar har dock valt att klumpa ihop värdet för organisk räckvidd med köpt räckvidd, och alla fyra (Twitter, Facebook, Instagram och YouTube) menar att de inte kan separera de två värdena från varandra. Det innebär att ett företag som inte når den räckvidd de önskar organiskt, kan betala för att boosta räckvidden. På så sett ser det ut som att en video får större spridning än den skulle fått utan en monetär injektion, men det ger sken av att ett videoklipp eller ett varumärke är mer populärt.
För marknadsförare är det här väldigt bra, eftersom det nu går att börja jämföra hur de olika plattformarna presterar. Trots att de mäter lite olika, är ändå antalet som sett en video viktigt att ta i beaktande när planering för var och hur olika kampanjer ska publiceras sker.