Twitter ger TV-lika garantier för annonser

När du tidigare köpte TV-annonsering fick du en garanti på att en viss målgrupp skulle se annonsen. I digitala kanaler har den typen av garanti saknats, fram till nu.
Twitter bekräftade nyligen att de i nära samarbete med Dentsu Aegis Network har utarbetat en annons med tillhörande garantier baserade på oberoende mätningar. Twitter garanterar att Dentsus annons kommer att bli sedd av ett visst antal personer ur ett specifikt kundsegment. Anledningen till att Twitter kan lämna den typen av garanti är att de likt YouTube kör reklamen innan användaren får se det önskade klippet.
Dessa ”pre-roll” annonser beräknas enligt Media Ratings Councils riktlinjer och bekräftas av tredjeparts företag, bland annat Integral Ad Science som även mäter annonser på Facebook och YouTube. Men annonsen är inte billig utan kostar i hundratusendollars-segmentet säger Michael Law, vice VD på Dentsu.
Twitter har i samband med sina pre-roll annonser, som de förutom YouTube är ensamma om, skapat avtal med bland annat NFL, Bloomberg och NBA. Detta för att kunna garantera vissa demografier av användare till sina annonsörer.
Med vikande användarsiffror, och därmed minskade annonsintäkter, är det viktigt för Twitter att åter skapa ett starkt kassaflöde. Digitala kanaler har inte velat ge garantier, och rapporterade tittar- och användarsiffror har mötts med skepticism. Inte minst sedan Facebooks felrapporterade videosiffror förra året. Därför efterfrågar nu annonsörer ökad transparens och tredjepartsmätningar för att veta att de får valuta för sina pengar. Så det är helt rätt av Twitter att nu börja ge garantier och se till att skapa långsiktiga och pålitliga samarbeten. Dock är det ännu oklart när dessa garantier kommer att sträckas utanför samarbetet med Dentsu, men om Twitter menar allvar med satsningen så kommer det inte dröja länge.