Twitter apar efter Facebook

Twitter har börjat att ta efter Facebooks design med Summary Cards.

Ett Summary Card är helt enkelt en bild och text i samma ruta, precis så som nyheter ser ut på Facebook.

summary_Card_twitter

 

“We’re experimenting with summary cards in the timeline to make cards more visually appealing, media-forward and give users more information about the content in a glance,” sa Twitter till Mashable om den nya designen.