Två nya patent till Rocket Fuel

Företaget Rocket Fuel har nyligen tilldelats två nya patent. Dessa två syftar till att göra det enklare att hantera cookies för olika typer av användare i takt med att reklamblockerare och nya lagar gör det svårare att följa konsumenterna på nätet.
Det första patentet (US Patent No. 9,641,632) heter ”Method of Storing a Web User ID in First-Party Cookies” är en metod för att kunna lagra användardata i cookies för att komma åt information om användares nätaktiviteter. Det gör det enklare att koppla ihop olika aktiviteter med en specifik användare, istället för att försöka pussla ihop data från flera olika källor.
Den andra patentet (US Patent No. 9,691,080) heter ”First-Party Cookie Attribution” och är ett sätt att följa en användare från första besöket på hemsidan till konvertering, oavsett hur många sessioner som skett mellan första och sista kontakt. I syfte att kunna förstå användarresan och kommunicera relevant information till användaren vid rätt tidpunkt är den informationen kritisk.
Överlag gör de två patenten det enklare för byråer och marknadsförare att identifiera och följa användarnas aktiviteter, och på så sätt kunna skapa en bättre och mer relevant kunddialog. Rocket Fuels CTO Mark Torrance menar att de nya patenten gör att ”publicister och tillhandahållare av teknologi kan arbeta mer effektivt med nuvarande cookie-teknologi så att både annonsörer och konsumenter kan dra nytta av mer strategisk och skräddarsydd placering av annonser”.
Med andra ord innebär det här att Rocket Fuel kan ge bättre stöd till sina kunder, vilket i sin tur ger bättre upplevelser för användarna. Helt enkelt win-win, förutom för Rocket Fuels konkurrenter givetvis som genom patenten stängs ute från att kunna använda samma teknik.