BrandMaster och Resolut Marketing Systems går samman

BrandMaster förvärvar samtliga aktier i Resolut Marketing Systems AB och tar positionen som  leverantör av programvara för marknadsföring och varumärkeshantering i Norden.

”Resolut har varit en solid och pålitlig leverantör sedan tidigt 2000-tal. Deras position inom bil-, bank- och finansbranschen är en perfekt matchning för oss. Kombinationen av omfattande områdeskunskap med fokus på lösningar som är enkla att administrera för både små och stora företag, har visat sig ge mycket goda effekter för kunderna. Gemensamt kommer vi nu att kunna stärka vårt erbjudande ytterligare, framförallt inom analysdelen. Det är där som kunderna kan mäta sin position i förhållande till konkurrenterna och följa upp sina egna marknadsaktiviteter”, säger Gunnar Larsen, VD på BrandMaster.

“Sammantaget kommer koncernen att passera NOK 100 miljoner i årliga intäkter och blir därmed en solid leverantör på den här marknaden. Med samma värderingar och starkt engagemang för våra kunder samt fokus på produktutveckling, är vi säkra på att konsolideringen innebär positiva värden för nuvarande och nya kunder”, fortsätter Gunnar Larsen.

”Efter att under 20 år utvecklat och levererat marknadsförings- och varumärkeslösningar, ville vi hitta rätt partner som delar våra värderingar för våra anställda, kunder och produkter. Vi ville växa internationellt och fortsätta vår fantastiska resa. Under den här processen fann vi att BrandMaster passade oss som perfekt och det kändes naturligt att bli en del av BrandMaster. Tillsammans är vi två starka varumärken som kan säkra en solid position på de internationella och den svenska marknaden. Vi kommer att växa ihop och bli ännu effektivare och mer produktiva. Det här kommer förstås att innebära fördelar för våra nuvarande och framtida kunder – och naturligtvis för vår personal”, säger Jonas Wärn, VD på Resolut Marketing Systems.