Två är bättre än en enligt unga

I en undersökning från Nielsen konstateras att unga tycker det är bättre med två än en, i alla fall när det kommer till streaming- och meddelandeappar.
I en nyligen utgiven rapport från undersökningsföretaget Nielsen konstateras att unga mellan 18-34 år gärna använder flera olika appar för att komma åt samma typ av tjänster. Resultatet ligger i linje med vad som tidigare konstaterats om ungas ovilja att vara ett varumärke troget, men att de använder olika tjänster samtidigt var oväntat.
Enligt undersökningen använder 57 % av de unga två eller flera appar för att streama musik. En förklaring är att det finns olika musik tillgänglig på de olika apparna, så användandet är styrt av vad man är intresserad av snarare än vad som finns tillgängligt i appen. För användare över 35 år är motsvarande siffra 39 %, denna åldersgrupp är dessutom mer van vid att förhålla sig till vad som finns tillgängligt exempelvis genom TV-utbud och radiokanaler.
Även vad gäller meddelandeappar är det vanligt att ha fler än en. De olika tjänsterna fyller olika funktion, och dessutom kan olika vänner eller intressanta personer att följa finnas på olika plattformar och då följer även meddelandetjänsterna med.
Vad det innebär för framtiden är helt enkelt att företag inte behöver vara lika oroliga för att tappa användare om de inte kan tillhandahålla allt som marknaden vill ha. Samtidigt innebär det att de inte kan räkna med att ”vinna över” en kund på samma sätt som tidigare, eftersom kunderna sannolikt kommer att finnas hos flera leverantörer samtidigt. Det skapar även en starkare konsumentposition genom att det är enklare att jämföra olika leverantörers utbud och välja det som passar bäst i stunden.
För att lyckas som företag framöver torde den bästa vägen då vara att fokusera på det man gör bäst, och skapa en nisch snarare än att försöka bli en helhetsleverantör. Med tillräckligt bra utbud och tjänst kommer användarna att vända sig till dig även om du inte kan ge dem allt som de vill ha.