Två Adblock-krossare går ihop för att bli ännu starkare

Vid det här laget känner de flesta till reklamblockerare som Adblock Plus men desto färre kan namnen på de företag som försöker gå runt reklamblockeringen med sina innovativa lösningar.

För att bättre kunna leverera sina Adblock-krossar-system till marknaden har företagen Adaptive Media och AdSupply gått samman. Affären resulterade i att Adaptive Media betalar 65 miljoner kronor i kontanter och resterande i aktier till AdSupply.

Med samgåendet vill de båda företagen vara bättre rustade för att kringgå reklamblockerarna.

“With the Internet rapidly migrating to HTML5 video, especially on mobile devices, we must be well positioned in this space and Media Graph is the next generation, state-of-the-art platform that would otherwise take us two or more years to build on our own,” Bunnell said. “With AdSupply’s larger market position and customer base, this is a classic win-win deal with several powerful catalysts for accelerated growth and profitability.” kommenterade Justin Bunnell, VD för AdSupply.

Förra året lanserade AdSupply tjänsten BlockIQ som enligt dem själva såg till att över 1 000 publicister kunde leverera sin reklam utan att störas av reklamblockerare. Vilket låter som en magisk lösning på ett växande problem. Enligt analysföretaget eMarketer växer användningen av reklamblockerare lavinartat. Bara förra året växte antalet användare av reklamblockerare från 28 procent till 38 procent, under ett kvartal. Enligt Adobe som studerade fenomenet kommer reklamblockerare växa med hela 41 procent, jämfört med förra året. Tillväxten av reklamblockerare kommer att kosta annonsplatser över 176 miljarder kronor per år.