TV-tittandet ökade i april

Tittartiden på traditionell TV ökade med ett par minuter i april jämfört med förra året. Webb-TV fortsätter att öka kraftigt. SVTs Mästarnas mästare vad det mest sedda programmet på TV. På nätet dominerade SBS Discoverys Ex on the Beach, SVTs Jordskott och TV4s Ack Värmland. Det framgår av MMS månadsrapport för april.

I april ägnade målgruppen 3-99 år i genomsnitt 149 minuter per dag åt traditionell TV, vilket är en ökning med 3 minuter jämfört med motsvarade period förra året. De program som lockat flest tittare under april var:

Mästarnas mästare söndag 2015-04-26 SV1 med en rating på 2 248 000.
Let’s dance fredag 2015-04-24 TV4 med en rating på 2 167 000.
Ack Värmland fredag 2015-04-17 med en rating på TV4 1 792 000.

Antalet timmar som ägnades åt Webb-TV ökade från 13 miljoner till 23 miljoner och antalet startade strömmar från 48 miljoner till 89 miljoner.

Det program på Webb-TV som genererat flest starter var SBS Discoverys Ex on the Beach. Störst webbpublik hade SVTs Jordskott.

Det mest spelade klippet, både mätt i strömstarter och webbpublik, var David Hellenius tolkning av alla Let’s Dance-deltagare på TV4.

MMS månadsrapport för april 2015 finns här.