TV starkt hos alla men unga sprider sitt tittande

MMS senaste rapport om rörliga bilder undersöker man tittandet på TV, streamat och nedladdat, hur det ser ut på olika plattformar och i olika åldersgrupper.

MMS konstaterar att det linjära TV-tittandet fortfarande står sig starkt i förhållande till konsumtion av streamat och nedladdat bland dem som är 40 år eller äldre. I den här åldersgruppen har linjär-TV 58 % av den totala konsumtionstiden. Ju yngre man är desto mer fördelas tittartiden på olika typer av innehåll och olika plattformar. Bland dem under 26 år så har TV 17% av den totala konsumtionstiden.

“Man kan konstatera att de som är under 26 år idag sprider sin tittartid relativt jämnt mellan linjär TV, streamade program och klipp och video i mobilen. Totalt sett tittar de mer och mer på TV och annat rörligt innehåll, vilket visar att de både tar till sig möjligheten att välja skärm och tar del av det stora utbudet,” säger MMS VD Magnus Anshelm.

“Detta är inte en förflyttning från linjär-TV utan snarare ett tecken på att de bejakar TV-mediet genom att titta på olika utbud, på olika platser och via olika skärmar. Orsaken till att det totala tittandet bland unga ökar stavas FRIHET att själv välja var, när, hur och vad”, avslutar Anshelm.

Fördelningen av tittartiden på olika plattformar och olika typer av innehåll fördelat per ålderskategori.

Källan är MMS rapport Rörliga bilder som ges ut 2 gånger per år.