TV-reklam når nya miljardnivåer år 2020

De globala TV reklaminvesteringarna kommer att nå 236 miljarder dollar år 2020, en ökning med hela 38 procent från år 2013. Annonsinvesteringarna i TV väntas öka med 4 procent under 2014, vilket är nästan dubbelt så mycket som ökningen på 2, 2 procent 2013.

“Den positiva trenden för TV-reklam under 2014 inkluderar fotbolls-VM i Brasilien och en ekonomisk förbättring i stora delar av Europa. Dock har inte alla länder återhämtat sig helt och hållet ekonomiskt. Devalveringen är en faktor på vissa marknader, som till exempel i Venezuela. Dessutom har interna konflikter i länder som Israel, Thailand och Ukraina skadat reklambranschen”, säger Simon Murray på Digital TV Research.

I Västeuropa kommer investeringarna bara vara 26 procent högre år 2020 än år 2010 Detta då reklaminvesteringarna i TV i Västeuropa sjönk både 2012 och 2013, med en blygsam tillväxt på 2,7 procent att vänta vid slutet av 2014.

USA kommer att förbli marknadsledande på reklaminvesteringar i TV. Kina gick om Japan och grep andraplatsen under 2013 och i Brasilien kommer investeringarna mer än fördubblas från år 2010 till 2020.