TV, radio och internet dominerar

I början på februari släpptes Orvesto Konstument. Undersökningen visar att medier med hög penetration såsom tv, radio, internet dominerar. En genomsnittssvensk ägnade till exempel en timme och 12 minuter på internet och cirka 14 minuter åt en morgontidning.

Undersökningen visar att användningen av radio och TV minskar med 5 respektive 4 procent. Men om man slår samman kommersiell TV och SVT så kan man se att TV som dagligt huvudmedium fortfarande är större än internet, om man ser till gårdagsanvändning. Dock är det bara internet och TV/data-spel som är de enda huvudmediekanalerna som haft en positiv gårdagsutveckling, på 20 procent respektive 16 procent.

Om du vill gräva dig djupare i resultaten ska du klicka här.