TV lever gott som annonsmedium

En ny rapport om den långsiktiga utvecklingen globalt vad gäller annonsintäkter, visar att TV och internet är de enda kanaler som växer och tillväxten kommer från de nya marknaderna.

Snabbast växer annonseringen i Kina, som bidragit med var fjärde ny annonsdollar i hela världen de senaste tio åren. Även Mellanöstern växer kraftigt, medan USA faktiskt backar när det gäller annonsering per invånare. Mest annonsering per invånare, 773 dollar, görs i Hongkong, som har dubblerat sin annonsering de senaste tio åren.

Två femtedelar av alla annonsintäkter i världen kommer från traditionell TV, medan 26 procent kommer från internet. Mobilannonsering räknas i den här studien in i internet och har i den kategorin så här långt tagit en femtedel, men växer kraftigt.

Läs mer: hela studien från Warc.