TV är bästa mediet för annonser

En nyligen genomförd studie från Thinkbox visar att annonser fortfarande har högst chans att bli sedda via TV.
Hela 93, 8% av videoannonser ses via TV i Thinkbox undersökning av engelska videoannonsmarknaden. Totalt ser varje användare hela 18 minuter och 53 sekunders reklam via TV varje dag, till skillnad från YouTube som endast stod för 0,7% av sedda annonser. Annonser via andra kanaler såsom Facebook och liknande stod för 5,2% tillsammans, och biografannonser stod för endast 0,4%.
Slutsatserna är enkla att dra, vill du att din videoannons ska synas är TV det rätta mediet. Av de totalt 4 timmar och 37 minuter som spenderades med att titta på rörlig bild så står TV-tittandet för närmare 75%. Detta trots den senaste tidens rapporter om att TV-tittandet drastiskt minskar.
Det har visserligen minskat något, från 76% under 2015, samtidigt som tiden framför rörlig bild har ökat med 2 minuter per dag. Men utvecklingen går inte alls så fort som man kunnat tro. Vi får helt enkelt vänja oss vid att TV:n kommer fortsätta vara ett viktigt inslag i marknadsförarens arsenal av kanaler en lång tid framöver.