"TV står för 71 procent av vinsten som genereras av reklam" säger ny studie

Enligt en ny undersökning av Ebiquity och Gain Theory på uppdrag av Thinkbox är TV den annonskanal som leder till högst vinst för företag och varumärken.
Studien “Profit Ability: the business case for advertising” har kvantifierat den totala vinsten som skapats av olika annonskanaler för att visa vilket media som bidrar mest.

Thinkbox är ett företag som jobbar med annonsering i TV. Så här beskriver de sin verksamhet: Thinkbox is the marketing body for commercial TV in the UK. We exist to help brands get the best out of today’s TV in all its forms.

Thinkbox studie fann att alla former av annonsering leder till vinst, i olika grad, både under lång och kort tid. I snitt ger varje kampanj en ROI som är tre gånger större än insatsen, över en treårs-period (£3.24 för varje pund spenderad över 3 år).
Studien tittade på över 2.000 kampanjer i elva kategorier både för kortsiktig vinst (3-6 månader) och långsiktig vinst (upp till 3 år) för att komma fram till genomsnittlig ROI.
Enligt studien är TV det media/annonskanal som ger säkrast ROI. För varje investerad krona står TV för 71 procent av vinsten över en period om tre år. Efter TV hittar vi Print som står för 18 procent och efter onlinevideo (4 procent), Out of Home (3 procent), radio (3 procent) och displayannonser/banners (1 procent).

 Form of advertising % of total ad-generated profit ( 3 yrs) Average ad-generated total profit ROI Total ad-generated profit likelihood % of short-term profit ( 3-6 mths) Average ad-generated short-term profit ROI Short-term ad-generated profit likelihood
All media 100% £3.24 72% 100% £1.51 58%
TV 71% £4.20 86% 62% £1.73 70%
Print 18% £2.43 78% 22% £1.44 61%
Online Video 4% £2.35 67% 5% £1.21 52%
Radio 3% £2.09 75% 5% £1.61 62%
Out of Home 3% £1.15 48% 3% £0.57 19%
Online Display 1% £0.84 40% 2% £0.82 37%

“The study is important because it shifts the emphasis away from the ROI number ‘arms-race’ to a more responsible approach that talks about the scalability of ROI by media channel, and the impact that this has on profit generation,” kommenterar Andrew Challier från Ebiquity.