TV-aktörer går ihop för att skapa nya sätt att mäta rörlig bild.

Det är mediaföretagen Sky, Adobe Systems, TVBeat och Alphonso som nu startar ett konsortium under ledning av konsultbyrån MTM. Målet är att tillsammans med TV-aktörer i Europa ta fram nya sätt att mäta rörlig bild, och fokus ligger på målgruppsprofilering, viewability, samt avancerad analys.

Med utgångspunkt i det arbete som Europas Joint Industry Committees (JIC) och TV-mätningsföretag gjort vill den nya gruppen skapa enhetliga mätningar för såväl linjära som digitala tv-sändningar. Man får dessutom stöd av såväl den europeiska branschorganisationen för TV och Radio EGTA, som European Association of Communications Agencies.

Enligt Katty Roberfroid, generaldirektör på EGTA, säger i ett uttalande att “det finns en konsensus kring att avsaknaden av harmonisering av standarder och mätmetoder måste adresseras”. Hon menar vidare att TV-industrin måste ta en ledande roll i att utveckla mätmetoder anpassade för framtidens tv-tittande.

I Sverige har MMS under många år legat i framkant av utvecklingen av mätningar för rörliga bild. Sannolikt kommer deras arbete tillsammans med Nielsen att ha stor inverkan på konsortiets arbete med att ta fram dessa nya europastandarder.

Konsortiet avser under första kvartalet 2018 hålla ett antal seminarier kring mätningar. Därefter kommer en rapport med slutsatser och kommentarer baserat på seminarierna att presenteras under årets andra kvartal för att sedan rullas ut till branschens olika aktörer. Det är med andra ord en hög arbetstakt som konsortiet avser hålla, och frågan är om de genom ett så forcerat förhållningssätt riskerar att missa viktiga aspekter av det nya medielandskap som nu snabbt växer fram. Det är lätt att förstå brådskan i att få fram enhetliga metoder för mätningar, men det finns alltid en risk när arbetet går för fort fram. Förhoppningsvis är detta något som medlemmarna i konsortiet tagit hänsyn till.