Välkommen till Dagens Analys!

Tusentals appar bryter mot GDPR

Tusentals Android-appar kan bryta mot lagen om skydd av barns personuppgifter och GDPR. Det verkar dock finnas en viss osäkerhet om vem som ska hållas ansvarig, eller om det är en lagöverträdelse att de läcker data.

Att appar läcker privat data är dåligt, men det blir ännu mer graverande när barn är inblandade. Forskare har utvecklat ett automatiserat verktyg för att analysera 5,855 populära Android-appar, som marknadsfördes eller markerades som familjevänliga.

Resultaten var inte smickrande på något sätt.

– 5 procent av de appar som ingår i studien samlade användarnas plats eller kontaktuppgifter (till exempel telefonnummer eller e-postadress) utan samtycke från föräldrarna.

– 1 100 av programmen (19 procent av alla i studien) delade känslig information med tjänster från tredje part vars användningsvillkor uttryckligen förbjöd användningen i barns appar, troligen för att de är mer engagerande i beteendestyrd annonsering.

– 2 281 appar (39 procent av alla i studien) ser ut att bryta mot Googles användarvillkor angående delning av aktiva personer (som tillhandahåller unik information som kan kopplas till en enskild person över tiden och över plattformar, appar eller enheter.)

– 40 procent av apparna i studien delade användarnas personuppgifter via internet utan att tillämpa rimliga säkerhetsåtgärder.

– Av de 1.280 appar som ingår i studien som integrerades med Facebook, använde 92 procent inte företagets konfigurationsmöjligheter för att skydda användare under 13 år.

Det stora problemet är att företag har hittat en gråzon där de kanske kan undvika regler och krav och vissa apputvecklare verkar inte ens bry sig om lagar och GDPR.

Studien är en ögonöppnare om det sorgliga tillståndet på app-marknaden. Den leder inte nödvändigtvis inte till rättsliga åtgärder, men den synliggör problemen på appmarknaden och att GDPR-lagstiftingen har ett stort arbete framför sig att städa upp i appträsket.

Läs mer om studien här

Den 1 april 2020 släckte vi lampan här på Dagens Analys.