Tummen upp i Facebook avslöjar mer än du tror

Mönster i vad man valt att ge tummen upp till kan leda till förvånansvärt träffsäkra uppskattningar av användares ålder, etniska tillhörighet, IQ, sexuella läggning och andra uppgifter, enligt en studie som genomförts av Cambridge University och datajätten Microsofts forskningsavdelning.

I studien använde forskarna en speciell algoritm som analyserade 58 000 Facebook-användare i USA som deltog frivilligt. I studien kunde forskarna korrekt fastställa användarnas sexuella läggning i 88 procent av fallen och särskilja svarta och vita användare i 95 procent av fallen. Användarnas politiska åsikter kunde fastställas i 85 procent av fallen.