TU tar fram en rekommendation för nativeannonser

“Native Advertising” och andra former av annonsörsbetalt/-sponsrat innehåll i redaktionella medier är en viktig och alltmer betydelsefull affärsintäkt för medieföretagen.
Men det ställer samtidigt kravet på tydlighet mot läsare och användare, och det finns inga mellanlägen – antingen är det marknadsföring eller så är det inte. Och då ska detta klargöras tydligt. Ingen ska leva i villfarelse om vad som är vad.
TU:s styrelse har därför – efter ett förankringsarbete bland TU:s medieföretag och mediekoncerner – tagit fram en rekommendation med enhetliga definitioner och rekommendationer, som nu antagits av TU:s styrelse.
– Jag är glad att vi från TU, Sveriges ledande medieorganisation, med denna rekommendation kan visa att vi – och framför allt våra medlemsföretag – här, som på alla andra områden står för etik och tydlighet och är beredda att ta ansvar, säger Jeanette Gustafsdotter, VD för TU – Medier i Sverige.
> Här kan du läsa rekommendationen