TU ska hjälpa ungdomar att förstå nyhetsmedier

Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för medieforskning har tilldelat mediehusens branschorganisation TU tre miljoner kronor under tre år för att utveckla projektet och sajten Mediekompass.
Projektets uppgift är att hjälpa skolan med undervisning om och med medier.
”Det här är fantastiskt inspirerande nyheter. De nya medlen ger oss möjligheter att utveckla projektet Mediekompass så att det på ett effektivt sätt fångar upp de utmaningar samhället och skolan står inför när det gäller medie- och informationskunnigheten”, säger Jeanette Gustafsdotter, vd TU – Medier i Sverige.
Mediekompass hette tidigare Tidningen i Skolan. Verksamheten har funnits i Sverige sedan 1963 då den började som ett samarbete mellan dåvarande Skolöverstyrelsen och Svenska Tidningsutgivarföreningen. Mediekompass uppgift är att hjälpa skolan med undervisning om och med nyhetsmedier och andra medier – i praktiskt taget alla ämnen. Från och med november i år kommer delar av Mediekompass att fasas in i det treåriga arbetet för att ytterligare stärka allmänhetens förtroende för medierna och för att möta de krafter som aktivt arbetar för att destabilisera samhället.
”I vår digitala tid är det extra viktigt att lyfta fram mediernas roll som folkbildare och demokratibärare med bland annat källkritik, granskning, oberoende och pressetik som viktiga inslag. Tack vare Anderstiftelsens bidrag kan vi nu bredda Mediekompass verksamhet till att inte bara omfatta grundskolan utan även gymnasieskolan”, säger Jeanette Gustafsdotter.
Med hjälp av Anderstiftelsens medel kommer TU att utveckla Mediekompass verksamhet dels genom att bredda målgruppen och rikta sig också till gymnasieskolan på ett relevant, engagerande, pedagogiskt och brett sätt i centrala demokratiska frågor. Och dels genom att uppdatera sajten Mediekompass, modernisera undervisningsmaterialet, inleda samarbeten med externa partners och bedriva uppsökande folkbildning.
Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för medieforsknings bidrag på tre miljoner kronor kommer att utbetalas under åren 2018-2020. Stiftelsen grundades 1985 och har till ändamål att främja vetenskaplig undervisning och forskning inom medieområdet. Den värnar om en fri press och ett fritt meningsutbyte.