Trots osäkerheten och rädslan inför GDPR upptäcker annonsbranschen nya möjligheter

GDPR är för tillfället ett hett diskuterat ämne hos företag som har hela eller delar av sin affär på internet. Europas nya lagstiftning berör i stort sett alla företag idag och har lett till drastiska åtgärder hos några av världens största plattformar. Här delar Sizmeks Nordenchef, Magnus Johansson, med sig av sina tankar.

Månader av planering, research, revision och omskrivning av användaravtal nådde kulmen den 25 maj när GDPR-lagen vann laga kraft. Kvar i dammet från sprinten till mål kvarstår dock en osäkerhet om hur lagen kommer att tolkas av domstolar och hur den i praktiken kommer att påverka annonsbranschen.

Osäkerheten berör flera olika ämnesområden. De mest omdiskuterade är den finansiella bestraffningen (4 procent av den årliga omsättningen, eller 20 miljoner Euro) och avskaffandet av målgruppsinriktad annonsering den s.k. programmatic-döden. Trots alla orosmoln är det bevisligen så att flertalet företag inte ännu anpassat sin verksamhet till den nya lagstiftningen. Enligt en undersökning har endast 46 procent av berörda företag en plan för hur de ska anpassa sin verksamhet till GDPR.

Det kanske är just rädslan och hotet mot branschen som gör att så få företag faktiskt genomfört alla nödvändiga förändringar, allt känns övermäktigt. Men i den rådande GDPR-stormen upptäcker vaksamma företag helt nya möjligheter som leder till fördelar både för konsumenter, adtech-företag och publicister.

2018: Ett år med transparens och kontroll
Den nya lagen ger alla intressenter möjligheter att kontrollera data och ha transparens över hur den används över hela ledet, både på webbplatser, appar eller där individer får tillgång till gratis information och tjänster, med stöd av en annonsaffär.

Kraven om transparens och tydlighet om var och varför annonser placeras ökar för var dag. Ciscos beslut om att ta bort sina annonser på Youtube är bara ett exempel på hur annonsörerna börjat misstro och syna branschen. Vad GDPR gör möjligt är insikten i hur data används för att placera ut annonser, där innehållet är gratis. Med den här insikten får alla intressenter mer kontroll över vilken data som använts för att styra annonser och vilken data som samlats in i utbyte mot gratis innehåll.

GDPR medför även en unik möjlighet för branschen att återfå konsumenternas förtroende och utbilda dem i hur viktiga olika teknologier är deras dagliga liv.

Bygga förtroenderelationer mellan kunder och marknadsförare
GDPR gör det möjligt för marknadsförare och varumärken att vara mer öppna om vad de gör med all data och vilka andra företag de delar den med. Lagstiftningen reglerar hela processen och tvingar aktörer att bli mer tydliga om varför de behöver samla in data och hur viktig den är för användarupplevelsen – för att kunna skapa mer personligt innehåll, bättre upplevelser och visa anpassade erbjudanden. Det handlar också om vilka teknikpartners som företag väljer att jobba med. Nu måste nämligen relationen mellan företag och deras samarbetspartners vara helt transparenta och beskriva hur data kommer till användning genom hela ledet. Helt enkelt ett steg i rätt riktning för att bygga vidare på förtroenderelationen mellan konsumenter och företag.

Den positiva sidan
Trots oro och brist på förberedelse från många organisationer, står GDPR också för möjligheter. Det är hög tid att varumärken och publicister fokuserar på fördelarna. Den nya lagen gör det möjligt för marknadsförare att arbeta mer effektivt och snabbare eftersom lagen ger dem mer exakt data och låter dem kommunicera med konsumenter som faktiskt vill ha en kontakt. Helt ärligt, vad är egentligen en databas på en miljon användare värd om bara en fjärdedel av dessa känner samhörighet med varumärket? Den nya lagstiftningen är en verklig hörnsten för branschen som strävar efter att bli mer transparent och ha bättre samt mer autentiska relationer med alla konsumenter. GDPR-lagen innebär många fördelar och för de företag som vill att konsumenter ska fortsätta att använda och dela deras innehåll är den en enorm möjlighet.

Artikeln är skriven av:

Magnus Johansson, Nordenchef Sizmek