Trots att många får nyheterna via sociala medier så litar konsumenterna mest på TV:n

Nya resultat bekräftar att allt fler får sina nyheter via sociala medier – men det visar sig också att många finner TV-nyheterna pålitligare. Siffrorna varierar dock beroende på åldersgrupper.
Rapporten (360 View: Digital Media & Connected Consumers) visar att var tredje amerikan får majoriteten av sina nyheter via sociala medier, som Facebook och Twitter. Samtidigt så uppgav 52 procent av hushållet att de litade mer på TV:n.
Men hela 30 procent av de yngre, mellan 18-24 år, ansåg att onlinevideo är mer pålitligt än Televisionen, något som pekar på att de är de äldre som står för TV:s höga siffror.
Det visar sig också i mängden sedda onlinevideos: den yngre åldersgruppen tittar på videoinnehåll värt sammanlagt 13 dagar varje månad – medan de mellan 35-44 år gör det endast 7 dagar.
Intressant nog visade det sig att 29 procent av konsumenterna hellre ville se livestreamade evenemang snarare än att själva närvara, och en tredjedel av de mellan 18-24 tyckte att de hade mer gemensamt med kändisar från onlinevideos än de på TV.
Läs mer: Video: Ny, smart teknik ska ge bättre sponsrat innehåll i onlinevideos
En slutsats är alltså att onlinevideos inte bara som komplement, utan även som ersättning av TV:n är här för att stanna. Värt att tänka på för de marknadsförare som överväger en återgång till TV.