Troll, spam och NSA sänker Facebook

Förtroendet för sociala medier som Facebook och Twitter minskar enligt Medieakademiens förtroendebarometer.

Av de tillfrågade i gruppen 16-29 år som tillskriver sig en åsikt har 15 procent ganska eller mycket stort förtroende för Twitter. Att jämföra med 28 procent 2013. Motsvarande siffror för Facebook är 14 procent i år, jämfört med 31 procent 2013.

Att förtroendet minskar är inte något chockbesked efter att vi internetanvändare har både fått utstå både InternetTroll som trakasserar i kanalerna, spam som ökar i allt högre takt samt NSA som bevakar varje bokstav.

Medie Akademins förtroendebarometer har genomförts årligen sedan 1997. Denna gång var det TNS Sifo som arbetade med datainsamlingen.

Statens Mediaråd har uppmärksammat det ofta dåliga klimatet på nätet.

Med nya kampanjen “No hate speech movement” vill Statens medieråd uppmärksamma och motverka näthat. Via nätet får rasistiska och sexistiska budskap stor spridning. Med kampanjen No Hate Speech Movement uppmärksammar Statens medieråd hat på nätet och lanserar samtidigt en rad samarbeten och verktyg för att främja mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet på internet. No Hate Speech Movement vänder sig till unga från 13 år och startar i början av 2014.