Triton köper undersökningsbolaget Norstat

Undersökningsbolaget Norstat har köpts upp av Triton, från tidigare ägarna Foinco och Verdane.

Triton har idag 42 bolag i sin portfölj som tillsammans genererar 16,7 miljarder euro i försäljning. Totalt antal anställda uppgår idag till 80.800 personer.

Norstat finns i 18 europeiska länder och anger att de har 650.000 panelister. Allt från onlineundersökningar, telefonintervjuer, mystery shopping, fokusgrupper och mer ingår i tjänsteutbudet.

We are confident that this new partnership will enable us to further solidify our strong market position in the Nordic region, as well as accelerate our growth in Germany and other selected markets in continental Europe. This will enable us to continue investing and expanding our high proprietary panels, kommenterar Norstat.

We will support the management and employees of Norstat by investing in the continued growth and development of the company. We look forward to working together with the management team and the board of directors in building a stronger and more geographically diversified company, tillägger Triton.