Trendigt att ha en egen undersökningscommunity

Nu hänger ännu ett företag på trenden att möjliggöra för annonsörer att skapa ett undersökningscommunity.
Att skicka undersökningar till en grupp människor som ingår i sluten grupp (panel) har man gjort sedan urminnes tider. Nu vill man förnya konceptet genom att kalla det för en community och addera Facebook-liknande egenskaper.
Det här gången är det Toluna som utvecklat konceptet QuickCommunities för att underlätta genomförandet av undersökningar till en sluten grupp individer.
Inom ramen för en QuickCommunity kan du administrerar undersökningar, göra fokusgrupper, hålla diskussioner och mer.
“Toluna QuickCommunities creates an instant brand advisory board for businesses to gain a deeper understanding into customers and prospects. It eliminates budget and time-to-launch barriers that companies often face in adding the richness of qualitative insights to research programs. QuickCommunities helps them to go beyond the transaction and learn the ‘why’ behind consumer sentiment and action.” berättar Phil Ahad, senior vice-president of digital products på Toluna.