Trenderna som kommer revolutionera framtidens förhållande mellan kund och företag

Analysföretaget Gartner har identifierat tre stora trender som för det kommande decenniet – och det verkar som att gränserna mellan människa, teknologi och verklighet allt mer kommer fortsätta att flyttas fram eller suddas ut. Dessa trender kommer att vara “av högsta prioritet för organisationer som står inför snabba innovationer inom digital handel”.

I sin rapport, Hype Cycle for Emerging Technologies, 2016 så identifierar Gartner tre nyckeltrender – “Transparenta, uppslukande upplevelser” (transparently immersive experiences), “De perceptuella, smarta maskiners tidsålder” (perceptual smart machine age) och “Plattformernas revolution“.

Transparenta, uppslukande upplevelser – enligt Gartner så kommer teknologin att stadigt bli allt mer centrerat till människan, och introducera transparens mellan folk, företag och ting. I takt med att teknologin blir allt mer anpassningsbar så kommer förhållandet mellan dessa tre saker att flätas ihop allt mer under de kommande åren.

Läs mer: 3 trender som kommer att påverka ditt liv

De perceptuella, smarta maskiners tidsålder – med detta så menar Gartner att smarta maskiner (tänk AI) kommer att bli den starkaste och mest förändrande sektorn i teknikutvecklingen. Med tillgång på en nästan ändlös mängd data och neurovetenskapliga framsteg så kommer vi se att företag och organisationer kommer kunna lösa problem och anpassa sig till nya situationer på ett helt nytt sätt.

Plattformernas revolution – Gartner syftar här på att vi är i början av ett skifte från en “teknisk” infrastruktur till breda plattformar som bildar egna ekosystem. Detta menar man kommer att leda till helt andra företagsmodeller som ska “skapa en bro mellan människor och teknologi”.

Ju mer man “gör teknologin till en integrerad del av de anställdas, samarbetspartners och kundernas upplevelse, desto mer kommer man att kunna koppla sina ekosystem till plattformar på ett nytt och dynamiskt sätt”, menar Mike Walker som är chef för Gartners forskningsavdelning.

Vi är mitt i en dramatisk förändringsprocess, ledd av den allt mer lättillgängliga smarta teknologin. Företag och organisationer gör nog klokt i att försöka hålla takten med denna revolution.