"I år kommer artificiell intelligens dominera vår digitala marknadsföring"

Under 2017 kommer vi att få se ett rejält uppsving för digital marknadsföring. Vi kommer att få tillgång till mer data, högre krav på avkastning, ökad programmatisk annonshandel, mer komplexa kundresor och en ökad efterfrågan av realtidsteknik som förutspår kunders beteende online och mer. Här är 8 trender som kommer att prägla året.
Här är åtta förutsägelser av vad som kommer att prägla digital marknadsföring under 2017:
1. Det blir en boom av marknadsföring till cross-device och ökad användning av programmatiska annonser. Trenden som började redan 2016 kommer att accelerera och förekomma över hela medielandskapet under det kommande året. Att marknadsföra till olika enheter/kanaler kommer att förenkla och effektivisera hur vi når fram med våra budskap. Marknadsföringen kommer med andra ord bli mer effektiv och leda till högre konverteringar.
2. Programmatisk annonsering förväntas ta över hela den digitala kundresan. Utvecklingen under det gångna året har dock gått långsammare än analytikerna tidigare trodde. Detta tror vi delvis beror på att nästa steg inom programmatisk annonsering omfattar större helhetslösningar där varumärken och direktreklam är kärnkomponenter, istället för i silos. Allteftersom video och andra medieformat hanteras i de programmatiska kanalerna kommer vi också att få se fler kreativa kampanjer. Marknadsförare har alltjämt större krav på sig att leverera resultat och behöver därför hantera kampanjer som är relevanta, kreativa, responsiva och mätbara. Något som programmatisk annonsering ger stöd för.
3. Digital marknadsföring rör sig bort från “sista-klick-attribuering” i och med att cross-device ökar och programmatisk annonsering tillämpas över hela kundresan. Anledningen är bland annat att sista-klick-attribuering inte ger önskad insikt om interaktionen mellan varumärke och kund, något som behövs för att kunna öka konverteringen. Den ger inte heller insikter i de olika enheter som används i kundresan. Med tillgång till bättre teknologi och metoder kommer vi att kunna skapa nya attributionsmodeller som bygger på mer omfattande analys. Dessa nya teknologier kommer att påverka hur vi mäter ROI och planerar våra kampanjer under nästa år.
4. Kundens sanna identitet blir viktigare än någonsin när vi nu går över till nya attributionsmodeller som också involverar cross-device. Tredjepartslösningar kommer att vara fortsatt viktiga, men inte ideala eftersom vi kommer att se en ökad reglering av hur vi hanterar personuppgifter samt hur vi samlar in den allt mer viktiga kunddatan. Under 2018 kommer en ny dataskyddsförordning tillämpas i Sverige som innehåller nya förhållningsregler för insamling och överföring av data. Det blir en svår balansgång mellan att hitta lösningar som kan användas för att identifiera kunder som använder flera enheter samt skydda dem från oönskad insamling av tredjepartsdata. Det gäller att redan under det kommande året förbereda oss inför denna förändring när vi modellerar våra system.
5. Förstapartsdata kommer att dominera inom digital marknadsföring. Det finns flera fördelar med att samla in förstapartsdata i jämförelse med tredjepartsdata. För det första är datan unik till företaget som samlar in den och gör det möjligt att skapa bättre profiler genom att använda bland annat demografisk information. När vi behöver kan vi även kombinera den egna förstapartsdatan med insikter från tredjepartsdata. Allt fler företag kommer att bygga sina lösningar från insamlad data och öka sin konkurrenskraft.
6. Dags för smartare val. När nu allt fler företag använder sig av data måste de också lista ut hur de ska göra den tillgänglig och användbar för andra teknologier. Det innebär att datan måste anpassas så att den kan interagera med system innanför och utanför företaget. Allt handlar om att ta action och tänka holistiskt, så att vi bryter oss loss från silos.
7. Marknadsförare kan dra fördelar av DMP:er genom att kombinera beteendedata och CRM-data. Med datan får vi en ökad förståelse för när, var och hur kunden ska mötas i kundresan. DMP:er fortsätter att införas i företag – men det tar tid. Det är fortfarande många som saknar kunskap och förståelse för hur de ska dra nytta av möjligheterna som erbjuds med dem.
Vi kommer även att få vara med om att funktionaliteten i DMP:er kombineras med andra tekniker. Du kommer bland annat att få uppleva att allt fler DSP:er erbjuder DMP-funktionalitet som taggning och integrerad analys.
8. I år kommer artificiell intelligens dominera vår digitala marknadsföring. För att nå våra högt uppsatta mål måste vi ha både kunskap, verktyg och möjlighet att tillämpa all tillgänglig data. När vi lyckas kan vi förbättra kampanjer genom att – skapa rätt kreativa format, till rätt målgrupp, med rätt innehåll, till rätt enhet och vid rätt tidpunkt. Men den stora mängden data som krävs för att få alla rätt är omöjlig att hantera för den mänskliga hjärnan. Det är här artificiell intelligens kommer in i bilden och gör det möjligt att på ett effektivt sätt hantera all data och ta välgrundade beslut i realtid. Nästa år kommer vi att få se nya AI-lösningar som gör att vi kan effektivisera vår marknadsföring och förbättra ROI, något som vi alla strävar efter.
Som du har läst kommer vi att på nya och spännande sätt utmanas med vår digitala marknadsföring under 2017. Vi kommer att behöva rusta inför en data-revolution som inte bara blir positiv för oss marknadsförare utan även för våra kunder och deras konsumenter. Med rätt budskap, vid rätt tidpunkt och till rätt enhet. Det kan ju inte bli bättre än så, eller kan det? Det är upp till oss att skapa nästa års förutsättningar och resultat.
Artikeln är skriven av:
Rocket Fuel