Trender inom Marketing Automation

Forbes har publicerat en artikel om vilka trender de ser inom Marketing Automation under 2019.

Listan har sammanställts av MKSE:

  • Predictive Lead Scoring på ett smartare sätt med demografiska och geografiska tillägg för mer intelligent och automatiserad kvalificering av leads.
  • Mer bolagskonsolidering såsom Marketo Adobe förvärvet, för att få till B2B och B2C kanalintegrationer.
  • AI kunskap fortsätter gå in i chatbotar för att låta dem avlasta t ex kundtjänst inom support men även råd och rekommendationer
  • Bättre införande av den mänskliga faktorn. Mänsklig input kommer krävas för att få den rätta kemin med kund och uttrycket i dialogen. Bra sätt att föra in den mänskliga faktorn i olika flöden.