Trend Micro förvärvar HP TippingPoint och bildar ny enhet för nätverkssäkerhet

Trend Micro meddelar idag att de tecknat ett slutgiltigt avtal om att förvärva HP TippingPoint, en ledande leverantör av nästa generations intrångsförebyggande system för skydd mot avancerade hot och attacker (NGIPS) och nätverkssäkerhet.

I och med avtalet som värderas till drygt 300 miljoner $ (US-dollar) tar Trend Micro över säkerhetsteknik, immateriella rättigheter, branschexperter och HP TippingPoints kundbas. Med förvärvet stärker Trend Micro sitt erbjudande och sin position som en av de ledande leverantörerna av dynamiska säkerhetslösningar för nätverkssäkerhet, datacenter och molntjänster. Trend Micro kommer även att kombinera förvärvet av HP TippingPoint med tidigare förvärv och bilda en ny affärsenhet för nätverkssäkerhet som ansvarar för drygt 3500 företagskunder.

I dagens företag blir gränserna mellan avdelningar och divisioner allt otydligare och företagen utsätts för allt mer komplexa hot och attacker. Detta kräver effektiva system för att förebygga, upptäcka och snabbt kunna reagera på moderna hot som kringgår traditionella säkerhetslösningar. Samtidigt ökar antalet riktade attacker där angriparen utnyttjar interna nätverk för att komma åt och tjäna pengar på känsliga uppgifter, information och immateriella rättigheter. Genom att kombinera intrångsförebyggande säkerhetssystem med detekteringslösningar för riktade attacker kan Trend Micro erbjuda ett mångfacetterat skydd mot vår tids allt mer sofistikerade riktade attacker. Vid ett intrång kan den här lösningen snabbt upptäcka och förhindra problemet och på så vis skydda mot ytterligare skador.

– Företag och organisationer måste ha en säkerhetsstruktur i flera lager som skyddar samtliga avdelningar och kan agera både innan, under och efter en attack. TippingPoint är ett idealiskt komplement till våra marknadsledande säkerhetslösningar för datacenter och slutpunkter där vi kombinerar nästa generations intrångsförebyggande system med våra detekteringslösningar. Vi är entusiastiska över fördelarna med förvärvet av HP TippingPoints teknik och hur det kommer skapa ännu mer värde för våra kunder, säger Eva Chen, VD Trend Micro.

Trend Micro har samarbetat med HP TippingPoint sedan 2014 och HP och Trend Micro kommer även efter förvärvet ha ett starkt samarbete. De kommer bland annat samarbeta kring återförsäljare av TippingPoint, OEM-aktiviteter (Original Equipment Manufacturer), underrättelsetjänster, app-säkerhet och datasäkerhet. Utöver det kommer HP och Trend Micro samarbeta kring ”managed services”, det vill säga att HP kan komma att hantera delar av tjänsterna.

– Genom att kombinera två så starka varumärken förstärker vi Trend Micros position i ett segment där det egentligen inte finns några konkurrenter, ett segment som erbjuder en komplett säkerhetslösning för företag som ser över sin säkerhet, säger Mike Spanbauer, Vice VD forskning på NSS Labs.

Förutom nätverkssäkerhet innefattar förvärvet även insikter och kompetenser från TippingPoints Digital Vaccine LABS (DVLABS) som tar fram information om hot med innovativa säkerhetsfilter för att analysera sårbarheter och säkerhetsluckor i realtid. En annan del av förvärvet är Zero Day Initiative, som på ett ansvarsfullt sätt har avslöjat fler zero-day-sårbarheter än alla konkurrenter tillsammans, tack vare ett omfattande samarbete med forskare. Den typen av kompetens kommer tillsammans med Trend Micros Smart Protection Network och deras research-team bidra till att säkerställa Trend Micros position som marknadsledande inom ”detection rates”, det vill säga snabbheten av att upptäcka en attack.

Affären förväntas vara slutförd i slutet av Q4 2015 med förbehåll för sedvanliga villkor och eventuella myndighetskrav.