Tredjeparts-cookie med Google Analytics gör det möjligt att mäta nätverk

Analysföretaget Outfox har tagit fram en lösning som gör det möjligt att använda tredjeparts-cookies för att identifiera besökare/webbläsare i Google Analytics. Med denna information kan du spåra besökare i hela ditt nätverk och få fram nettosiffror.

Med XDID – Cross Domain ID – blir varje webbläsare knuten till ett unikt ID från tredje part. Detta ID är tillgängligt för alla webbplatser som ingår i nätverket. På detta sätt kan man följa användare mellan webbplatser på helt olika domäner.

XDID hanteras som ett User ID i Google Analytics. Det innebär att du fortsatt kommer samla in data med hjälp av den förstaparts-cookie som Google Analytics normalt sett använder. Parallellt så kommer du kunna samla in data baserat på XDID.

“Vi har utvecklat lösningen för nätverk inom media där det är viktigt att kunna rapportera antal unika webbläsare i hela nätverket samt att för säjdrivande verksamheter kunna se hur olika webbplatsbesök assisterar inför konverteringar.” säger Lars Johansson från Outfox.

Med XDID kan du rapportera och analysera data om besökare som inte varit möjlig tidigare i Google Analytics. Några exempel:

Rapportera antal unika användare/webbläsare i hela nätverket
Eftersom samma webbläsare bara kommer att räknas som en (1) unik användare i hela nätverket kommer en användare som besökt flera webbplatser i samma nätvek (t.ex: “site-a.com”, “site-b.se” och “site-c.dk”) endast att räknas som en unik användare.

Överlappning mellan webbplatser
Besvarar hur stor andel av besökarna på “site-a.com” som även besöker “site-b.se”. Det är också möjligt att ta reda på i vilken ordningsföljd som webbplatserna besöks och om detta har påverkan på konverteringar.

Se effekt av marknadsföring över hela nätverket
Om marknadsföringskampanj X drivit trafik till en av webbplatserna i nätverket kan försäljningen utvärderas i hela nätverket för de användare som nåtts av kampanj X. Konverteringen behöver alltså inte ha skett på den site i nätverket som nåtts av trafiken. Detta är av stor nytta för kampanjsiter, under andra domännamn, vilka kan ge effekt i försäljning på huvudsiten.

Google Analytics har sedan länge gett möjlighet till Cross Domain Tracking. Det är en teknik som skiljer sig åt från XDID. För att Cross Domain Tracking ska fungera krävs att användaren klickar på länkar mellan de webbplatser som ska redovisas tillsammans. Eftersom XDID baseras på en tredjeparts-cookie kan webbläsaren identifieras unikt i nätverket oavsett hur användaren nådde webbplatserna.

XDID-status

Upp till ca 97 procent av alla sessioner kan knytas till ett XDID. Hur stort bortfallet är beror på vilka webbläsare som används. XDID stöds inte av äldre webbläsare så som Internet Explorer 8 och tidigare. Genom rapporten “User-ID Coverage” i Google Analytics kan du avgöra hur stor del av sessionerna som kan knytas till XDID.